İletişim Özgürlüğü Nedir?

İletişim Özgürlüğü

Teknolojinin yön verdiği günümüz şartları altında, özellikle sosyal medya gibi mecralar içerisinde oldukça önemli bir yer edinmiş bir kelime grubudur iletişim özgürlüğü. İnsanlar devamlı olarak birbirleri ile iletişim halindedirler. Bu iletişim ve etkileşimler sonucu insanlar devamlı olarak yeni bir şey öğrenmekte ve kendilerine ait düşünceler üretmektedirler. Düşüncelere birbirleri ile çatışabilir be sorunlar çıkarabilir bu iletişim trafiği sırasında. Tam burada bu kavram devreye girer ve önemli bir rol oynar. Çünkü bu kavram, herkesin eşit şartlar altında, ünvan ve nama bakılmaksızın, din, dil, ırk gözetmeksizin düşündüklerini, inandıklarını ve o bilgiye erişimini simgeleyen kavramdır.

İletişim Özgürlüğü Nedir?

İletişim özgürlüğü, görüş sahibi olma özgürlüğü, bilgi ve düşüncelere erişim özgürlüğü ve düşünceleri yayma özgürlüğü gibi üç çeşit özgürlüğü içinde barındırmaktadır. İletişim özgürlüğü, bireylerin düşüncelere özgürce ulaşabilmesi ve bu düşünceleri istediği mecrada serbestçe anlatabilmesi, savunabilmesi ve aktarabilmesi anlamına gelmektedir. Bu özgürlük Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından güvence altına alınmıştır ve çoğu ülkede anayasaya bir madde olarak eklenmiştir.

Özgürlüğün Sınırı Var Mıdır?

Özgürlük, etrafındaki ya da yapacağın eylemin etkileyeceği insanlara zarar vermediği takdirde sınırsızdır. Ancak özgürlük demek her şeyin istenilen şekilde devam edebileceği anlamına gelmemektedir. İletişim özgürlüğü başlığı altında da dile getirilemeyecek düşünceler vardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Nazi ilkelerinin yüceltilmesi, islamofobi, homofobi, ırkçılık gibi düşüncelerin sınırlandırılması ve gerektiğinde yasaklanması konusunda anlaşmıştır.

Demokrasi ve İletişim Özgürlüğü

Bu iki kavram birbirleri ile doğrudan bağlantılıdır. Çünkü biri olmadan, öbürü var olamaz. İletişim özgürlüğünün kısıtlanması bu eylemin yaşanılan bölge veya ülkede kanunsuzluk, bozulma ve diktatörlüğün başlangıcı anlamına gelir. Bu kavramların yaşanmaya başlandığı bir ülkede ise demokrasi yoktur. Ancak, demokrasiyi ayakta tutan ise insanların bu özgürlüğü nasıl kullanabildiklerine bağlıdır. Her ne kadar başarılı bir kişisel gelişim aşamasından sonra bir birey bu kavramı benimseyebilir ise de, otoriter devletler istemedikleri ve istikrarlarına zararlı olarak gördükleri düşünceleri yasaklayabilmektedirler. Bu bağlamda, iletişim özgürlüğü politika ile doğrudan bağlantılı bir kavramdır.

İletişim Özgürlüğünün Kanalları

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında düşünce ve kanaatlerini beyan etme özgürlüğünün kullanımı sırasında kullanılabilecek araçlar ''söz, yazı, resim veya başka yollar'' olarak ifade edilmiş ve bu ibare içerisindeki ''başka yollar'' ifadesi ile her türlü iletişim ve ifade aracının anayasal çerçevede koruma altında olduğu belirtilmiştir. Teknolojinin son hız gelişimi ile bu araç büyük çoğunlukla internet tabanlı araçlara dönüşmüş olsa dahi, kitap, tablo, heykel, blog, afiş gibi her türlü iletişim, reklam ve sanat araçları buna dahildir.

Hukuk ve İletişim Özgürlüğü

Her ne kadar iletişim özgürlüğü herhangi bir ünvana, dine, dile, ırka göre kimin sahip olabileceği belirlenemeyecek bir kavram olsa dahi, bazı grup insanların kendilerine yönelik eleştirilere karşı farklı haklara sahip oldukları bir gerçektir. Mesela siyasetçilere yönelik eleştirel ifadeler daha geniş koruma görürken, sade vatandaşlara yönelik eleştiriler daha az koruma görebilmektedir. Ancak bu iletişim özgürlüğünün her daim belli kişilerce sınırlandırılabileceği anlamına gelmemektedir.183 görüntüleme0 yorum