Klasik Dönemdeki ve Modern Dönemdeki Etik-Siyaset İlişkisi

Klasik dönemdeki ve modern dönemdeki etik-siyaset ilişkisini, yaptığım bütün araştırmalar, yazılan makaleler, denemeler sonucunda elde ettiğim bilgileri en kısa ve öz hale getirip hazırlamaya çalıştım. Bu konu hakkında tam net bir şey söylenmemesi üzerine, bütün kitaplarda bile uzunca ele alınmasına rağmen bütün bilgileri içerebilecek düzeyde hazırladım.


Etik ve siyaset felsefe tarihi boyunca bütün filozofların üzerinde durduğu ve tartıştığı bir konudur. Etik ve siyaset farklı kavramlar olmasına rağmen aynı amaca hizmet ederler. İnsanların mutlu ve iyi bir şekilde yaşamalarını sağlamaya çalışırlar. Siyasetin en önemli aktörleri olan insan ve toplumun nasıl doğruya ulaştığı konusunda etiği en başta tutmuşlardır. Bu yüzdendir ki tarihin sürekli üzerinde durduğu bir konu haline gelmiştir. Etik ahlaki kurallara uygun ve dini olarak insanları doğruya yönlendirirken siyaset dini katmadan doğruyu elde etmeye çalışır.


Klasik dönemde iktidarların başa geçmesinde bile ahlaki kurallar daha önde tutulmuştur. Klasik dönemde daha çok ahlaki ve dini kurallarla başarıyı elde etme ön planda olduğu için o zamanlar etik ve siyaset aynı amaç doğrultusunda çalıştıkları düşüncesindeydiler. Modern dönemde dini ve ahlaki kuralları daha çok arka planda tuttukları için etik ve siyasetin tamamen farklı kavramlar ve farklı amaç doğrultusunda oldu söylenir, bilinirdi. Klasik dönemin önemli filozoflarından olan Platon erdem ve iyi davranış olduğu sürece ahlak dışı şeyler olmayacağını dile getirmiştir. İnsanların erdemli olması doğrultusunda siyasetin de bu şekilde daha iyi yürütülebileceğini söylemiştir. Platon’un Devlet eserinde “ideal toplumun bilge yöneticilerine uyulması halinde, ahlaki davranışın yerine getirilmiş olacağını” söyler. Modern dönemden Machiavelli ise etiği, ahlak kurlarını her zaman arka planda tutmuştur. “Doğruya, başarıya giden yolda her şey mübahtır.”demiştir.


Klasik dönemde etik ve siyaset aynı amaç doğrultusunda olduğu kabul edilirken modern dönemde siyasetin tamamen etikten ayrıldığını savunmuşlardır. Bana göre ise etik ve siyaset tamamen farklı kuramlardır. Her ne kadar ikisi aynı amacı doğurmuş sayılsa da farklı amaçlar doğrultusunda hizmet veriliyor. Etik doğruyu, iyi davranışı, her şeyin dürüst bir şekilde ilerlemesini savunurken siyaset öyle olmayabilir. Siyasette her zaman daha farklı mekanizmalar rol alır. Siyasette yeri gelince devletin yaptığı yolsuzluklar bile gizlenir. Siyasette etik davranışlar olabileceği gibi etik dışı davranışlar daha fazla yer alır. Mesela Fatih Sultan Mehmet iktidarı ele geçirmek için kardeşlerini katletmiştir. Bu yol gayri ahlaki bir yol olsa da devletin bekası için gidilen bir yoldur. Yani klasik dönemin penceresinden bakacak olursak gayri ahlaki ama modern dönem için ahlaki olmasa da hedefe götürdüğü için doğrudur.
55 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör